Toate informațiile personale pe care le compleți pe pagina sau pe care le trimiteți pe pagina web prin adresa dvs. de e-mail, va fi utilizat în conformitate cu normele acceptate pentru protecția datelor personale. Materialele și mesajele transmise către pagina web (comentarii, opinii, întrebări și altele), se consideră neconfidențiale, fără drepturi de proprietate. Acceptând prezentele condiții, utilizatorul îi oferă consimțământul său, nelimitat prin termen și necondiționat, până la eventuala revocare în scris, ca datele personale pe care le pune la dispoziție să fie strânse, stocate, prelucrate și utilizate de către gera-bg .com și / sau de către persoane fizice împuternicite de societate, în scopul realizării unui contract de vânzare la distanță și de livrare a bunurilor comandate, în scopuri de publicitate și analiză realizate de gera-bg.com.