Комплект Нефрит

Комплект Нефрит, Размери: Огледален шкаф: Ширина: 550 мм, Височина: 630 мм, Дълбочина: 140 мм;

Шкаф с мивка: Ширина: 550 мм, Височина: 850 мм, Дълбочина: 440/ 320 мм;

Мивка: „Neo“ 55 см

Категория: